Hr. MS. Mahu vernoemd naar Sergeant-vlieger P. Mahu.

                                                       Sergeant-vlieger Mahu

Pieter Mahu werd op 5 september 1917 geboren in het Zeeuws-Vlaamse Stoppeldijk, waar zijn vader landbouwer was.
Hij was de oudste uit een gezin van tien kinderen. Nadat Pieter zijn schoolperiode met het behalen van het MULO-diploma had afgerond, werd hij kantoorbediende. Kennelijk beviel deze baan hem niet erg, want op 1 februari 1938 werd hij bij het Marinevliegkamp De Kooy aangenomen als leerling onderofficier vlieger.
Hij moet een goede leerling zijn geweest, want op 27 september van datzelfde jaar behaalde hij reeds het Internationale vliegbrevet (FAI).

Na de kaderschool te hebben doorlopen, werd hij op 1 februari 1939 wederom geplaatst op het Marinevliegkamp De Kooy om een maand later te worden overgeplaatst naar de watervliegtuigen op de Mok (Texel). Op 7 juli 1939 werd hem het Marine vliegbrevet toegekend en volgde per 1 augustus zijn bevordering tot korporaal vlieger. Kort hierop werd hij uitgezonden naar het toen-malige Nederlands-Indië.

Nederland was inmiddels bezet en als in december 1941 de Japanners Pearl Harbour aanvallen, wordt ook Indië daadwerkelijk in de grote wereldbrand betrokken. Oorlogsvluchten worden uitgevoerd. Singapore de onneembare valt in Japanse handen en de tang om Java gaat zich sluiten.

Op 24 februari 1942 kreeg sergeant vlieger Mahu opdracht om vanuit Tandjong Priok met zijn Dornier 24, de X-17, naar Banka te vliegen teneinde te gaan zoeken naar overlevenden van Hr.Ms. Van Nes en van het koopvaardijschip van de KPM, het stoomschip Sloet van den Beele, die beiden in de buurt van Banka tot zinken waren gebracht. Passant werden nog vijf Japanse scheepjes bij Muntok gebombardeerd.
Op de terugvlucht werd de X-17 door Japanse vliegtuigen nabij het eiland Noordwachter neergeschoten, waarbij de gehele zeskoppige bemanning het leven verloor.


Het schip werd vernoemd naar sergeantvlieger P. Mahu, die op 24 februari 1942 o. a opdracht kreeg naar overlevenden van Hr.Ms. Van Nes en een koopvaardijschip (Sloet van de Beele) te gaan zoeken.
Van deze vlucht keerde hij nimmer terug. Hij werd postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

(Bron: considerans verwijst naar het boek van SRO-lid ​Erik Müller, (2016). 1941-2016.
Het vliegerkruis, voor initiatief, moed en volharding)

Biografie Pieter Mahu: bron onzemarinevloot

Historie 2e wereldoorlog Nederlands-Indie bron: opleiding Pieter Mahu

 

                                                             Met dit type watervliegtuig, de X-17, verongelukte Pieter Mahu

Per 1 maart 1995 werd Hr.Ms. Mahu in bruikleen afgestaan aan het Mariniersmuseum in Rotterdam.
Het schip werd hiertoe met behulp van een sleepboot vanuit Amsterdam over de binnenwateren naar de Rotterdamse Waalhaven gesleept. In een brief van 22 november 1995 werd het voorstel gedaan de naam van het schip te wijzigen in Hr.Ms. Houtepen met het bijbehorende naamsein M882, hetgeen per 7 december 1995 werd toegestaan.

Niettemin werd op 17 augustus 1995, terwijl het schip al geruime tijd in de Rotterdamse Waalhaven lag, het naamsein op de boeg en spiegel verandert in M882.
Geruime tijd werd hier door vrijwilligers gewerkt om het schip een beter aanzien te geven waarna het schip, inmiddels hernoemt in Hr. Ms. Houtepen, op maandag 4 december 1995 met assistentie van een sleepboot van de gemeentelijke havendienst richting Parkkade vlak tegenover het bij marinemensen bekende restaurant "De Ballentent" werd gesleept en vandaar op woensdag 6 december via het Boerengat en het Haringvliet naar haar ligplaats voor het Mariniersmuseum in de Wijnhaven.

        

In het voorjaar van 2003 besloot de Marineleiding in Den Haag, vanwege de bezuinigingen, Hr.Ms. Houtepen (Hr. Ms. Mahu) af te stoten en het schip voor sloop te verkopen.
Ongeveer acht jaar lang lag het schip als Hr. Ms. Houtepen bij het Mariniersmuseum aan de Wijnhaven in Rotterdam afgemeerd.

Dank zij doortastend optreden van de Stichting Promotie Maritieme Tradities kon het schip, in nauw overleg met de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten op de Admiraliteit in Den Haag, van de sloop worden gered en werd op 22 oktober 2003 het contract voor de overdracht getekend. Ltz.2 oc Mevr. L. Greter was de stimulerende kracht en zeer nauw betrokken bij de overdracht van de Mahu aan de Stichting Promotie Maritieme Tradities.

Op 24 oktober 2003 werd het schip door sleepboten van het Rotterdamse Havenmuseum verhaald en achteruit de Wijnhaven via het Haringvliet naar het Boerengat gesleept, waar het schip, na afgemeerd te zijn, in gereedheid werd gebracht voor de overtocht binnendoor over de rivieren naar Amsterdam.


Hierbij diende tevens de mast te worden gestreken in verband met de geringe doorvaarthoogte tijdens de passage van enkele bruggen.
De dieselmotor werd opgestart voor verlichting en warmte aan boord.

Op zaterdag 25 oktober 2003 in alle vroegte vertrok de M882 (Hr. Ms. Houtpen) ex-Hr.Ms. Mahu, gesleept door de sleepboot IJsland en geassisteerd door het voormalige duikvaartuig Nautilus, nu in particulier beheer te Amsterdam, naar Amsterdam waar de sleep rond 16.00 uur in de museumhaven van de voormalige Nederlandse Dok-en Scheepsbouw Maatschappij afmeerde voor algehele restauratie tot varend museumschip.

De oorspronkelijke naamsein M880 en benaming MAHU wordt weer in ere hersteld.
Met de Marineleiding werd tevens overeengekomen dat het naamsein M880 niet meer op de boeg terugkomt, maar de naam MAHU. Wel blijft het naamsein M880 op de spiegel gehandhaafd.

De M882 (Houtpen) ex-Hr.Ms. Mahu, gesleept door de sleepboot IJsland naar Amsterdam.

 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn