welkom bij de vrienden van de mahu
 

U BENT AL DONATEUR VANAF €20,00 PER JAAR.


Maak u bijdrage over naar banknummer NL55INGB000557.87.61 t.n.v. Stichting P.M.T.

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.


Geef in het bericht aan, indien van toepassing, een korte vermelding van uw eventuele maritieme achtergrond en op welke schepen en/of inrichtingen u gediend heeft. U dient het formulier geheel in te vullen.