Wie zijn de "Vrienden van de MAHU"?

De "Vrienden van de MAHU" is een enthousiaste groep vrijwilligers die, althans de meeste van hun, een nautische achtergrond hebben of verbonden zijn geweest aan de Koninklijke Marine of Koopvaardij.

Sommige van hen hebben zelfs gevaren op één van de mijnenenvegers van de Van Straelen-klasse.
Door hun vrijwillige inzet wordt dan ook veel werk verricht aan boord van de Mahu.


De mijnenveger MAHU is door de vrijwilligers van een zekere ondergang gered. Zeer veel arbeidsuren en heel veel geld waren nodig om de MAHU in de huidige staat te brengen.
De “spiegel” werd vervangen, het dek werd ontdaan van het mos dat er op groeide en de motoren, die jaren lang hadden stilgestaan, zijn nieuw leven ingeblazen.
Van een bijna zinkend wrak is de MAHU weer een schip geworden dat vaart en bezocht kan worden. Alleen met heel veel inzet van medewerkers en met steun van sponsors en donateurs kunnen zij de MAHU in goede staat behouden.                                                   Wapenschild van de Hr. Ms. Mahu