Welkom bij de vrienden van de MAHU 
 

Het Bestuur

Rob Goldsteen

Voorzitter a.i. / Penningmeester

voorzitter@mahu880.nl

Inge Werkhoven

Secretaris

secretaris@mahu880.nl
Jan Elswijk

Schipper

schipper@mahu.amsterdam
Toon Kunkels

Webmaster

webmaster@vriendenvandemahu.nl