Welkom bij de vrienden van de MAHU 
 

Donateur worden

U BENT AL DONATEUR VANAF €20,00 PER JAAR.

Maak u bijdrage over naar banknummer NL55INGB000557.87.61 t.n.v. Stichting P.M.T.

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Geef in het bericht aan, indien van toepassing, een korte vermelding van uw eventuele maritieme achtergrond en op welke schepen en/of inrichtingen u gediend heeft. U dient het formulier geheel in te vullen.