Defect aan SB-startmotor.

Tijdens de Vlaggetjedag in Muiden werden wij geconfronteerd met een defecte startmotor van SB hoofdmotor, hierdoor genoodzaakt om op enkel BB-hoofdmotor terug te varen naar onze vaste ligplaats in Amsterdam.
Hierdoor is de MAHU tijdelijk niet inzetbaar/beschikbaar.

              Afbeelding hierboven de startmotor gemonteerd op SB Hoofdmotor.

De startmotor van SB hoofdmotor is naar de firma Elektra Brandt in Rijnsburg gebracht voor onderzoek/reparatie.

De startmotor was vanuit de gespannen situatie gedemonteerd.
Volgens de chef-monteur zat er een ring in die er niet hoorde en deze is kapot gegaan en was tussen het draaimechaniek in gekomen waarop de startmotor vastgelopen is in gespannen toestand.(uiterst gevaarlijk)

Na de demontage kon worden vastgesteld dat het draaimechaniek beschadigd was en opgezuiverd dient te worden. Echter is er geen onoverkomelijke schade geconstateerd.


Het onderzoek, wat de oorzaak van het weigeren van de startmotor was, was eigenlijk gelijk gestart.

Dergelijke hydraulische startmotoren zijn redelijk gecompliceerd en als ze in gespannen positie vastgelopen zijn, zijn ze bijzonder onvoorspelbaar en gevaar lijk om te demonteren. Tijdens dit onderzoek kwam vast te staan dat de startmotor vast was komen te staan in gespannen positie. Van veel dingen hebben we reserve onderdelen aan boord, echter van bakboords motor hebben we 4 startmotoren reserve en van stuur boord geen één. Dus moesten we een bedrijf zoeken die dit zou
hebben en/of eventueel de reparatie uit kon voeren. De betreffende startmotoren worden al jaren niet meer geproduceerd en komen ook niet veel voor dus dat werd zoeken.


Na een korte test van SB accumulator kwamen we tot de conclusie dat de beperkte startkracht als mogelijke oorzaak had de slechte werking van de accumulator. Hierbij ont dekte we tevens dat de bodemafsluiter van de accumulator defect was, dus deze direct vervangen. Ook nu was de werking van de accumulator onvoldoende.

In de generatorkamer hing al jaren een ongebruikte accumulator ten behoeve van de veegmotor. Deze hadden w e inmiddels gedemonteerd en naar de machinekamer gebracht. Daar hebben we SB accumulator uit het systeem gehaald en die van de veegdiesel op deze plek gemonteerd.