Onderhoud en reparaties aan de Hr. Ms. Mahu.

Onderhoud Hr. Ms. Mahu:

Wil de Hr. Ms. Mahu kunnen blijven varen, dan is onderhoud essentieel!!
Door de vrijwilligers een flinke tijdrovende taak, en soms een flinke uitdaging om onderhoud te blijven plegen om het schip in een "gezonde" conditie te behouden.

Reparaties Hr. Ms. Mahu:

Wij ontkomen er niet aan dat zo nu en dan een reparatie noodzakelijk is om de Hr. Ms. Mahu in de vaart te kunnen blijven houden. Dit wordt soms bemoeilijkt doordat onderdelen niet standaard- en niet meer beschikbaar zijn.
Onze TD'ers (Technische Dienst) ploeg probeert waar mogelijk deze zelfstandig te repareren maar zo nu en dan is specialisme nodig of de middelen om een onderdeel gerepareerd te krijgen. Dit brengt kosten met zich mee, die niet voorzien zijn. Wij hopen dat door sponsoring of een donatie toch voldoende ruimte is om de Hr. Ms. Mahu in de vaart te houden.In onderliggende folders zijn een aantal van deze onderhouds- en reparatie werkzaamheden in beeld gebracht, aangevuld met foto's ter illustratie.