Wat vooraf ging.

Gezien de speciale taak van deze mijnenvegers om in ondiepe wateren alle bekende typen mijnen te kunnen vegen, waaronder de zogenaamde magnetische mijnen, moesten aan de constructie, vooral met betrekking tot het zogenaamde á-magnetisme bijzondere voorzieningen worden getroffen. Om die reden werden deze schepen zoveel mogelijk tot in de geringste details van niet magnetische materialen en met houten romp vervaardigd.

Deze zestien ondiepwatermijnenvegers werden bij Koninklijk Besluit genoemd naar die officieren, onderofficieren en manschappen van de Koninklijke marine, die gedurende de tweede wereldoorlog, alsmede gedurende de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië in 1946 postuum met de Militaire Willems Orde, dan wel met de Bronzen Leeuw werden onderscheiden.