Welkom bij de vrienden van de MAHU 
 

Reparatie schroefaslagers oktober- december 2013.

Inleiding:

De noodzaak om “droog te gaan” was het lekken van de schroefassen op de buitenste seal en omdat de olietemperatuur van de tandwielkasten te hoog werd. Verder waren er bijgeluiden bij het tot stilstand komen van de assen. Eenmaal droog bleek dat bij de demontage van de afdichting van schroefassen er heel veel rubberachtig materiaal in de ruimte tussen het sealpakket en schroefaslager was ingebracht. Uit documentatie van het Mariniers museum te Rotterdam bleek dat er pogingen waren gedaan om het schip af te sluiten voor buitenwater.

Constateringen:

Bij het loshalen van de sealpakketten bleek dat de loopbussen ingevreten waren. Deze zijn vervolgens opgespoten en op de juiste maat geslepen.


Voor de reparatie


Na de reparatie

 Ook de seal pakketten zijn vernieuwd.


Oud


Nieuw

Omdat we het eerder vermelde materiaal tegen kwamen is besloten om de schroefassen uit het schip te halen. Nadat dit gedaan was bleek dat het rubber lager materiaal vergaan was. Dit gold voor de lagers van het schip, niet voor de uithouders. Het vergaan van de lagers had twee oorzaken. Ten eerste de leeftijd en ten tweede te weinig waterdoorstroming door blokkade. De lagers worden gekoeld en gesmeerd door het koelwater van de tandwielkast en stuwblok. Deze lagers van beide assen zijn voorzien van nieuw kunststof lager materiaal. De lagers(middelste van de as) van de achterzijde van het schip zijn uitgedraaid en met nieuw materiaal bekleed. De lager-bussen aan de binnenkant van het schip zijn compleet vernieuwd. Deze bussen zijn van aluminium. Dit alles is gedaan door de firma Sandfirden uit Den Oever. De maatvoering voor de lagers is in overleg geweest met de patentgever.


Oud Lager


Nieuw Lager

Ook de schroefassen zijn “uitgeklokt” en bleek dat de doorhang vrijwel nihil was.

Conclusie:

Direct na het proefvaren bleek dat alles goed werkte. Ook de doorstroming van assen is dusdanig goed dat de temperatuur van de olie in de tandwielkasten niet te hoog wordt. De assen draaien niet meer zwaar en bijgeluiden bij het tot stilstand komen van de assen zijn weg.


De werkzaamheden van dit alles werd gedaan door Damen Oranjewerf te Amsterdam.