Welkom bij de vrienden van de MAHU 
 

Hr. Ms. MAHU

De stichting Promotie Maritieme Tradities is  in het bezit van de ANBI status. De MAHU is in eigendom van de stichting en behoord tot het varend erfgoed van de Koninklijke Marine. 

ANBI


De Mahu staat ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten en is aangesloten bij de Historic Naval Ships Association (U.S.A.) en de Federation of Naval Association (G.B.)

Belangrijkste doelstelling van de stichting is het bewaren en publiekelijk toegankelijk maken van het cultureel- en materieel erfgoed, met de daarbij behorende geschiedenis, van de Koninklijke Marine (art.2 van de statuten).

Het restaureren en opnieuw in de vaart brengen van de historische ondiepwatermijnenveger Hr.Ms. MAHU (M880) is hier een voorbeeld van. De MAHU behoort tot het Varend Erfgoed van de Koninklijke Marine.

De Mahu Is de enige “inshore” mijnenveger die nog geheel in originele staat verkeert, zodat het publiek kennis kan nemen van hoe het mijnenvegen in zijn werk ging.

De MAHU ligt afgemeerd aan de NDSM-pier 4, 1033 RG Amsterdam en is vrij te bezichtigen voor het publiek.

Sinds 1 januari 2016 is de stichting P.M.T. een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heeft ook een culturele ANBI-status.