Technische Dienst (TD).

De Technische Dienst is verantwoordelijk voor de conditiebewaking, gereedstelling en instandhouding van alle technische installaties aan boord van een schip.

De Technische Dienst ploeg probeert,waar mogelijk, zelfstandig reparaties uit te voeren maar zo nu en dan is specialisme nodig of de middelen om een onderdeel gerepareerd te krijgen.
Dit brengt kosten met zich mee, die niet voorzien zijn.
Door sponsoring of een donaties proberen wij voldoende financiele ruimte te houden om de
Hr. Ms. Mahu in de vaart te houden.


 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn