welkom bij de vrienden van de mahu
 

Over ons

Schepen zijn een waardevol erfgoed. De Stichting P.M.T. (Promotie Maritieme Tradities) heeft zich tot taak gesteld alle krachten te bundelen om het varend erfgoed van de Koninklijke Marine voor het nageslacht te behouden en tot m

VRIENDEN VAN DE MAHU (VVDM)

 

Welkom op de website van de  “Vrienden van de Mahu”.

De site staat vol met wetenswaardigheden van de ex inshore mijnenveger Hr.Ms. Mahu.

Informatie over het verleden en heden van dit prachtige schip.

Door enkele vrijwilligers van een (bijna) wrak, terug gebracht in een nagenoeg geheel in de originele staat verkerende en varende mijnenveger.

Veel verhalen en veel foto’s begeleiden de historie van de Mahu.

U zult regelmatig de afkorting VVDM tegenkomen “Vrienden Van De Mahu” dus.

Het terug brengen van de Mahu in de originele staat, was mogelijk met behulp van giften van vele donateurs en sponsoren.

Het in een goede conditie houden is een hele opgave en niet mogelijk zonder een groot aantal donateurs en sponsoren.

De Mahu behoort tot het VAREND ERFGOED KM.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.


Hans Abels

useumschep en ontmoetingsplaatsen te maken.


- Bewaren van het cultureel en materieel erfgoed van de

   Koninklijke Marine.

- Bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige

  maritieme gebeuren.

- Versterken van de band tussen allen, die het maritieme

  gebeuren een warm hart toedragen.

- Organiseren van reünies t.b.v. oud opvarenden van

  Hr.Ms. schepen en inrichtingen.

- Ondersteunen van andere maritieme aktivite in de ruimste zin.- Benaderen van bedrijven, die bereid zijn als sponsor op te treden

   en/of een stuk werk op zich te nemen.

- Aanvragen van financiële steun van de overheid

   c.q. subsidieverstrekkers.

- Werven van donateurs welke door een jaarlijks bijdrage helpen

   de exploitatie mogelijk te maken.

- Aanboren van kennis bij deskundigen, waaronder opvarenden,

   die kunnen adviseren bij het in stand houden van de schepen.

- Uitgeven van maritieme boeken.